Story from #chathispano 24/11/2022 11:35 41 views

Hour Nick Message Message
[11:35] Libelula{Enorme Estas alcalino [11:35] Libelula{Enorme
Estas alcalino
[11:35] Rana{DelMonton Sii [11:35] Rana{DelMonton
Sii
[11:35] Rana{DelMonton Cómo las pilas [11:35] Rana{DelMonton
Cómo las pilas
[11:36] Libelula{Enorme Dime [11:36] Libelula{Enorme
Dime
[11:36] Rana{DelMonton Dime [11:36] Rana{DelMonton
Dime
[11:36] Libelula{Enorme Como estas [11:36] Libelula{Enorme
Como estas
[11:36] Rana{DelMonton Bien i tu [11:36] Rana{DelMonton
Bien i tu
[11:36] Libelula{Enorme Bien [11:36] Libelula{Enorme
Bien
[11:37] Libelula{Enorme Que haces [11:37] Libelula{Enorme
Que haces
[11:37] Rana{DelMonton Nada currar intu [11:37] Rana{DelMonton
Nada currar intu
[11:37] Libelula{Enorme En casa mañana voy a trabajar [11:37] Libelula{Enorme
En casa mañana voy a trabajar
[11:37] Rana{DelMonton Un viernes? Uff [11:37] Rana{DelMonton
Un viernes? Uff
[11:38] Libelula{Enorme Hoy libro [11:38] Libelula{Enorme
Hoy libro
[11:38] Libelula{Enorme Mañana trabajo [11:38] Libelula{Enorme
Mañana trabajo
[11:38] Rana{DelMonton Oleeee [11:38] Rana{DelMonton
Oleeee
[11:39] Libelula{Enorme Estas [11:39] Libelula{Enorme
Estas
[11:39] Rana{DelMonton Sii [11:39] Rana{DelMonton
Sii
[11:39] Rana{DelMonton Estoy bueno sii [11:39] Rana{DelMonton
Estoy bueno sii
[11:39] Libelula{Enorme De donde eres [11:39] Libelula{Enorme
De donde eres
[11:39] Libelula{Enorme Estas bueno [11:39] Libelula{Enorme
Estas bueno
[11:40] Rana{DelMonton Sii [11:40] Rana{DelMonton
Sii
[11:40] Rana{DelMonton Barcelona [11:40] Rana{DelMonton
Barcelona
[11:40] Libelula{Enorme Que tegusta [11:40] Libelula{Enorme
Que tegusta
[11:40] Rana{DelMonton Saltar [11:40] Rana{DelMonton
Saltar
[11:41] Libelula{Enorme Solo tegusta eso [11:41] Libelula{Enorme
Solo tegusta eso
[11:41] Rana{DelMonton Botar [11:41] Rana{DelMonton
Botar
[11:41] Libelula{Enorme Que mas tegusta [11:41] Libelula{Enorme
Que mas tegusta
[11:42] Rana{DelMonton Cantar [11:42] Rana{DelMonton
Cantar
[11:42] Libelula{Enorme Me cantarias [11:42] Libelula{Enorme
Me cantarias
[11:42] Rana{DelMonton Siii [11:42] Rana{DelMonton
Siii
[11:42] Rana{DelMonton Necesitó micro [11:42] Rana{DelMonton
Necesitó micro
[11:42] Libelula{Enorme Si [11:42] Libelula{Enorme
Si
[11:42] Libelula{Enorme Que mas me arias [11:42] Libelula{Enorme
Que mas me arias
[11:43] Libelula{Enorme Dime oreli [11:43] Libelula{Enorme
Dime oreli
[11:43] Rana{DelMonton Por aquí no [11:43] Rana{DelMonton
Por aquí no
[11:44] Libelula{Enorme Donde [11:44] Libelula{Enorme
Donde
[11:44] Rana{DelMonton Priv [11:44] Rana{DelMonton
Priv
| Share with: