#santiago's datasheet

Section España (ESP)
Description Canal de Santiago de Compostela
Topic BienVenidos/as al Canal Santiago Galicia - Insultar, Faltas de respeto, Sexo o Contactos de carcter sexual EXPULSIN DEL CANAL.
Entry message
Founder ak0r
Web http://www.pamasat.es
Register date 2008-05-03 18:43:45
Channel anime